Liên kết trong trang cá nhân TikTok ở đâu?

Created on 19 December, 2021Hướng dẫn • 714 views • 1 minutes read

Tìm hiểu nơi tìm và cách sử dụng Liên kết trong Tiểu sử trên TikTok

TikTok là một nền tảng khác giống như Instagram đặt rất nhiều hạn chế về cách có thể thêm liên kết. Cụ thể, TikTok không cho phép thêm Liên kết cho mỗi bài đăng và cho đến gần đây, họ không cho phép người dùng bình thường thêm Liên kết trong Bio.


Rất dễ dàng tìm thấy Liên kết trong Tiểu sử trên TikTok, cho cả Người dùng và Tác giả.


Liên kết trong Bio trên TikTok dành cho người dùng ở đâu?


Trong khi xem video và cuộn xuống nguồn cấp dữ liệu TikTok của bạn, bạn sẽ bắt gặp cụm từ Liên kết trong trang cá nhân hoặc thẻ bắt đầu bằng #LinkInBio. Nó sẽ trông giống như thế này:


Điều này cho thấy rằng bạn có thể tìm thấy Liên kết trong tiểu sử của TikToker. Vì vậy, hãy nhấn vào tên người dùng hoặc ảnh hồ sơ của tác giả, như được hiển thị bên dưới:Bây giờ bạn sẽ được chuyển hướng đến hồ sơ của tác giả TikTok. Liên kết trong Tiểu sử được hiển thị ở cuối tiểu sử của họ, ngay phía trên video của họ và bạn có thể chỉ cần nhấn vào đó, để được chuyển hướng đến điểm đến. Xem mẫu bên dưới:


Theo: https://linkinbio.wiki/tiktok/where-is-the-link-in-bio-on-tiktok